Our Instructional Staff

Director:

Wei Lui Rapoport  

Admistrator:

Jane Kwok

 

Teachers:

Cathy Chang (M2)

Tian Yan Chiang (MK, M2)

Julia Fung (M1, M3)

Mei-Lan Lee (MK)

Jie Li (M3)

Xiaohui Wang (M1, M4)

Leqing Tong Scott (M1)

Sui Fang Zeng (MK, M4, M6)

Joyce Pan

Maggie Wong

 

Assistant Teachers:

Lingli Ouyang (MK)

Lian Feng Zeng (M1)